Rynek pracy w Polsce

Rynek pracy w Polsce - Radiopisz.plRynek pracy w Polsce uwarunkowany jest postępem rozwoju gospodarczego. Kolejnym ważnym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia obiera stosunek od 3 do 4 procent. Co jest zgodne dla każdej gospodarki. Dobrą informacją jest liczba osób w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Osób które mają pracę i poszukują pracy jest szacunkowo siedemdziesiąt pięć procent. Na rynku stale jest brak specjalistów. Brak specjalistów wynika z emigracji lub nadmiernej konkurencji. Pracodawca najczęściej zatrudnia kolejnych pracowników, jeżeli wypracowany zysk jednej osoby jest wystarczający, aby pokryć koszty zatrudnienia przyszłego pracownika.

Zmiana pracy i oferty poza granicą

Liczba obywateli, którzy zmieniają pracę się pomniejszyła. Znaczna część Polaków zmienia miejsce pracy w okresie sześciu miesięcy od momentu zatrudnienia. Czasami nawet więcej niż jeden raz w trakcie roku. Takie decyzje wybierają najczęściej młode osoby, które uważają swoje umiejętności za bardziej wartościowe. Czasami czynnikiem doprowadzającym do zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy częściowo spełniają warunki na stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy muszą uczyć się czegoś nowego. Pochłania to więcej czasu i wymaga specjalnego przygotowania. Na przykład podjęcia studiów podyplomowych lub stażu. Powracając do głównego zawodu istnieje duże prawdopodobieństwo, że zaistnieje potrzeba powtórzenia materiału. W takich okolicznościach zostaje decyzja, którą trzeba podjąć – czy zapoczątkować pracę z wynagrodzeniem od minimalnej stawki? Czy pozostać na stanowisku i czekać na awans? Po kilkuletnim stażu pracy, wiele osób utwierdza się w przekonaniu, że w takim przypadku może podjąć obojętnie jaką pracę za granicą i to bez znajomości języka. Wyjazdy do innych krajów dla pracy? Nie jest żadną nowością, że poddaje się taką możliwość do zrealizowania. Prognozy wyjazdu za granicę są zmienne, podstawą do podjęcia pracy jest zapotrzebowanie na określone zawody. W dodatku powiększenie płac minimalnych w krajach Unii Europejskiej czynie je bardziej zyskownym wyborem.

Problemy z szarą strefą

Za nieprawne zatrudnienia istnieje groźba wysokich kar, jednak pracodawcy stawiają na ryzyko. Napływ obcokrajowców szukających pracy w Polsce się powiększył. Wraz z dobrze prosperującą gospodarką większość obcokrajowców nastawia się na atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na dłużej. Jeżeli jednak zdarzy się okazja do ekstra wynagrodzenia pomijając urząd skarbowy, zysk osiągnięty czasami w kilka dni, może być dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach mniej rozwiniętych, taki zarobek skłania do ryzyka. Rynek pracy w Polsce traci skuteczność na zakazanych interesach osób uchylających się od odpowiedzialności przed organami skarbowymi.