Rachunkowość dla niewielkich firm

Rachunkowość dla niewielkich firm - Radiopisz.plRachunkowość dla niewielkich firm? Podatnik rejestrując firmę musi wskazać gdzie będzie przechowywana dokumentacja rachunkowa. Jeżeli podatnik sporządza księgowość samodzielnie, wypełniając formularz CEIDG-1 może pozostawić puste pole lub zapełnić je informacjami przedsiębiorstwa. Jeżeli rachunkowość prowadzić będzie biuro rachunkowe, wtedy w przeciągu siedmiu dni trzeba uaktualnić. Księgowość dla mikro firm – istnieje sposobność rozliczenia się na kilka sposobów: zgodnie z kartą podatkową, księgą przychodów i rozchodów albo ryczałtem ewidencjonowanym.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową zgodnie z przedstawionymi materiałami księgowymi – najczęściej faktury i rachunki. Wobec tego przechowuję się wszelakie zapiski o przychodach i wydatkach działalności gospodarczej. Podatnik w ramach rozliczenia, może skorzystać z formy podatku na zasadach ogólnych albo podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wobec każdej z możliwości narzucone są odmienne stawki podatkowe, a także metoda wykonywania obliczeń. Jest to najzwyklejsza metoda rozliczania i nie wymaga dużo czasu.

Według ryczałtu ewidencjonowanego

Ryczałtu ewidencjonowany jest uproszczoną metodą ewidencji księgowej. Podstawą do rozliczeń podatku jest dochód jaki przedsiębiorca osiągnął, pomijając w obliczeniach poniesione koszty. Na podstawie podsumowanego przychodu zastosowana jest stosowna stawka podatkowa. Wykonywanie rozliczeń podatkowych tym sposobem można w momencie, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą albo działalność gospodarczą w formie spółki. Wobec tych przypadków jest limit przychodów 250000 tysięcy euro. Aczkolwiek należy pamiętać, że w stosunku do spółki, limitem będzie przychód każdego ze wspólników. Przychody z samodzielnie prowadzonej firmy nie są dodawane.

Według karty podatkowej

Podatnik wykonując rozliczenia w tej formie nie jest zobligowany do prowadzenia księgowości, opłacania zaliczek na podatek dochodowy, nie musi zobowiązywać się również do składania zeznania podatkowego. Zobowiązany jest natomiast pozostawić do zweryfikowania jakiekolwiek kopie faktur i rachunków w kolejności numerów. Materiały przechowuje się w odstępie pięciu lat podatkowych – od końca roku w którym wydano fakturę lub rachunek. Działalność gospodarcza musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia. Podatnik płaci jednakową kwotę podatku każdego miesiąca. Miesięczny podatek zostaje podany według ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na kwotę podatku oddziałują czynniki takie jak liczba zamieszkałych osób w rejonie prowadzenia działalności gospodarczej, ilość zatrudnionych, jak również charakter firmy. Karta podatkowa jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw dających zatrudnienie skromnej liczbie pracowników.