Obróbka metali

Obróbka metali jest to tok procesów, które mają nadać specyficzny kształt. Proces przekształcenia zostaje zrealizowany po uprzednim doprecyzowaniu parametrów. Spośród stosowanych technologii wykazać można obróbkę: plastyczną, cieplno-chemiczną, skrawaniem, chemiczną i mechaniczną. Poza kształtem, ingeruje się także we właściwości fizyczne oraz chemiczne konkretnego surowca.

Obróbka plastyczna

Obróbka metali - RadiopiszKucie – obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu poprzez zgniatanie, nacisk albo uderzenia. Obróbka kuciem jest wykonywana w sposób mechaniczny albo ręczny – na ciepło lub zimno. Kucie mechaniczne przebiega na tzw. kuźniarkach, młotkach albo prasach.

Gięcie – obrabianie metalu, którego celem jest zmiana kształtu przy wykonywaniu zaginania, zwijania albo wyginania. Gięcie przebiega na zimno lub ciepło – rozmiary poprzeczne zostają niezmienione.

Ciągnienie – obróbka metalu polega na przekształceniu kształtu poprzez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego i jednocześnie wydłużeniu materiału. Tego rodzaju obróbka odbywa się na ciepło albo zimno. Przykładem wykorzystania tej obróbki jest drut, rura lub pręt.

Tłoczenie – tego typu obróbki metalu polegają na zmianie kształtu poprzez łączenie, cięcie albo kształtowanie. Ta metoda obróbki przebiega na ciepło lub zimno. Przykładem materiału do zastosowania takiej obróbki może być folia, blacha lub płyta.

Walcowanie – obróbka metalu polega na przemianie kształtu wykonując nacisk wywierany pomiędzy: tarczkami, walcami albo rolkami. Jest również sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się względem siebie nadając kształt dla tworzywa. Walcowanie jest realizowane na zimno, ciepło albo gorąco. Walcowaniu mogą ulec na przykład takie materiały jak kształtowniki, blachy albo pręty.

Obróbka skrawaniem

Toczenie – obrabianie metalu polega na zmianie kształtu materiału nadając mu ruch obrotowy, a narzędzie jest wprowadzone w ruch liniowy. Tworzywo wprowadzony w ruch ma styczność nożem tokarskim, który skrawaniem wprawia w kształt stożkowaty, kulisty lub walcowaty. Ta metoda obróbki realizowana jest odbywa się: obwiedniowo, poprzecznie, wewnętrznie, zewnętrznie, kopiowo lub wzdłużnie.

Frezowanie – obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu w zastosowaniu wieloostrzowego narzędzia. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wprawione jest w ruch obrotowy – czołowy lub obwodowy. Przedmiot obrabiany wykonuje jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie lub współbieżnie w zależności od położenia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze zostanie dodatkowo wprawione ruch posuwowy, a przedmiot będzie umieszczony statycznie.

Szlifowanie – ten sposób obróbki odbywa się poprzez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Wielkość startego materiału ma zależność od: rodzaju, ziarnistości, wielkości i twardości ściernicy. Do wyprodukowania ściernic w większości stosuje się: węglik boru, węglik krzemu, diament jak również korund. Często szlifowanie jest wykorzystywane do obrabiania przedmiotów stworzonych z hartowanej stali, ale również inne przedmioty z metalu mogą zostać zastosowane pod ten sposób obróbki.

Obróbka metalu w firmie: http://frezstal.pl